DOE Music Belgium

Music Publishing | Label | Productions

Place your own music on

Very favorable conditions through a proprietary platform.

gallery/wp-content-uploads-itunes
gallery/wp-content-uploads-amazon
gallery/wp-content-uploads-googleplay

Contact us:

Name  
E-mail  
Country  
No robot ?!  
Message  

NEDERLANDSTALIG

DOE Music Belgium has always strived to give local products a chance. They usually must not be inferior to the international quality, but only the sales area is for the artist as well as for the music distribution, a certain obstacle ...

Listen HERE

 

DOE Music Belgium heeft er steeds naar gestreefd om locale producten een kans te bieden. Ze moeten meestal zeker niet onderdoen aan de internationale kwaliteit, doch enkel het afzetgebied is zowel voor de artiest als voor de muziekdistributie, een bepaalde hindernis...

 

 

gallery/vorst nationaal - pianostemmingen
gallery/concertservice en toeleveringen

INTERNATIONAL LANGUAGES

Under the title International we like to play timeless music with an international character, this is also classical music, film music to pop and rock.Naturally, the Naturally, the versions in different languages belong here as well.Most artists on the DOE Label | Distribution Music expenditure, have been active for many years ...   Listen HERE

 

Onder de noemer Internationaal plaatsen we graag tijdloze muziek met een internationaal karakter, dit is dus ook klassieke muziek, filmmuziek tot pop en rock. Uiteraard horen hier tevens de uitvoeringen in verschillende talen thuis. De meeste artiesten op het DOE Label | Distributie | Muziekuitgaven, zijn reeds vele jaren actief...

©™ DOE Music | .be | .eu - 2019 / 2020